• Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany
 • Obec Tročany

  Vitajte na oficiálnej stránke obce Tročany

Samospráva:

 • Starosta obce: Ing. ČULÁK František
 • Zástupca starostu obce:Ing. STAVAR Matúš
 • Poslanci OZ:ARTIM Matúš, MANÍK Zdenko, Ing. STAVAR Matúš, KVOKAČKA František, Mgr. MATIAŠOVÁ Emília
 • Kontrolór obce:Mgr. MARCINOVÁ Mária

KOMISIE OZ:

Komisia pre výstavbu, rozvoj a investície v obci:
MANÍK Zdenko – predseda komisie, poslanec OZ
Marcin František, st. – z radov občanov
Ing. Ježíková Viera, st. - z radov odborníkov

 

Komisia pre kultúru, školstvo, sociálne vecí a rodinu:
KVOKAČKA František –predseda komisie, poslanec OZ
Mgr. PETRAŠKOVÁ ERIKA – z radov občanov
KOHÚT Peter – z radov občanov
KVOKAČKOVÁ Zuzana – z radov občanov

 

Komisia finančná, majetková a pre čerpanie eurofondov:
Mgr. MATIAŠOVÁ Emília – predseda komisie, poslanec OZ
ĽUNÍKOVÁ Veronika – z radov občanov
Marcinová Zuzana – z radov občanov

 

Komisia pre mládež, šport a spoluprácu so spoločenskými organizáciami:
ARTIM Matúš – predseda komisie, poslanec OZ
Kravcová Žaneta – z radov občanov
Ing. DAŇKO Miroslav – z radov občanov
Mgr. Chovancová Mariana – z radov občanov

 

Komisia pre verejný poriadok, životné prostredie a regionálnu spoluprácu:
Ing. STAVAR Matúš – predseda, poslanec
Vaňo Ján – z radov občanov
Minárik Slavomír – z radov občanov

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Mgr. MATIAŠOVÁ Emília - predseda komisie
MANÍK Zdenko
Ing. STAVAR Matúš
ARTIM Matúš - náhradník

ŠKOLSTVO:

 

Základná škola, roč.: 1.-4.:
Riaditeľka: Mgr. BERECOVÁ Monika
Učitelia: Mgr. BERECOVÁ Monika, Mgr. MIKULOVÁ Viera, Mgr. Marek Pančišin

Kontakt: e-mail - zstrocany@centrum.sk

 

Materská škola:
Riaditeľka: FECKOVÁ Marta
Učitelia: FECKOVÁ Marta, Mgr. MIKULOVÁ Viera

Kontakt: e-mail – mstrocany@centrum.sk

 

Školská jedáleň:
Kuchárka: PALKOVÁ Mária

image description
image description
image description

Zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany v roku 2017, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - Družba (zverejnené 02.06.2017) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany v roku 2017, Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Tročany(zverejnené 29.05.2017) Zmluva o kontokorentnom úvere č. 37/007/11(zverejnené 25.04.2017) Zmluva na vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov(zverejnené 14.03.2017) Dodatok č.1/2016 k Zmluve o združenej dodávke plynu, Vemex energo s.r.o.(zverejnené 14.02.2017) Zmluva o poskytovaní verejnych služieb, Slovak Telekom, a.s.(zverejnené 30.01.2016) Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (zverejnené 19.12.2016) Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (zverejnené 07.12.2016) Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 a k 31.12.2017, MAKROAUDIT s.r.o. (zverejnené 07.12.2016) Zmluva o pripojení 880X do distribučnej sústavy, Východoslovenská distribučná, a.s.(zverejnené 10.11.2016) Zmluva o pripojení 370O do distribučnej sústavy, Východoslovenská distribučná, a.s.(zverejnené 10.11.2016) Zmluva o pripojení 135D do distribučnej sústavy, Východoslovenská distribučná, a.s.(zverejnené 10.11.2016) Zmluva o pripojení 113N do distribučnej sústavy, Východoslovenská distribučná, a.s.(zverejnené 10.11.2016) Zmluva o pripojení 099S do distribučnej sústavy, Východoslovenská distribučná, a.s.(zverejnené 10.11.2016) Zmluva na dodávku elektrickej energie, Energy Europe, SE (zverejnené 19.09.2016) Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, VEMEX ENERGO s.r.o. (zverejnené 07.09.2016) Kúpna zmluva na predaj mäsa a mäsových výrobkov, priebežne podľa požiadaviek kupujúceho na obdobie od 01.09.2016 do 30.06.2017 , CIMBAĽÁK s.r.o. (zverejnené 02.09.2016) Mandátna zmluva na komplexnú realizáciu výberového konania , APF Services, s.r.o. (zverejnené 18.08.2016) Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - rastlinné oleje a tuky , ESPIK GROUP s.r.o. (zverejnené 09.08.2016) Kúpna zmluva na predaj mäsa a mäsových výrobkov, priebežne podľa požiadaviek kupujúceho od 01.09.2015 do 30.06.2016 , CIMBAĽÁK s.r.o. (zverejnené 26.07.2016) Darovacia zmluva , Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (zverejnené 11.07.2016) Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov,ENVI-PAK,a.s. (zverejnené 06.07.2016) Darovacia zmluva - sponzorský príspevok, Východoslovenská energetika Holding a.s. (zverejnené 21.06.2016) Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov na zber použitého šatstva,Ľubomír Ludvik WINDOORS (zverejnené 09.06.2016) Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov (zverejnené 30.05.2016) Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov (zverejnené 30.05.2016) Zmluva o kontokorentnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s. (zverejnené 26.04.2016) Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2016, Mesto Bardejov (zverejnené 12.04.2016) Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Dobrovoľná požiarna ochrana SR (zverejnené 24.03.2016) Dodatky k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi (zverejnené 23.03.2016) Zmluva o poskytnutí služieb, Odborné rady a usmernenia pracovníkov pri prevádzkovaní pohrebísk v obci Tročany, Milan Groško - MGP (zverejnené 05.02.2016) Kúpna zmluva,Párty set (zverejnené 01.02.2016) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany, Jednota dôchodcov v Tročanoch (zverejnené 30.01.2016) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany, DHZ Tročany (zverejnené 30.01.2016) Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - ESPIK GROUP s.r.o. (zverejnené 28.10.2015) Dodatok č.02/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi (zverejnené 01.10.2015) Zmluva o poskytnutí služieb, audit účtovnej závierky č.3, MAKROAUDIT s.r.o. (zverejnené 31.07.2015) Zmluva o poskytnutí služieb, audit účtovnej závierky č.2, MAKROAUDIT s.r.o. (zverejnené 03.07.2015) Zmluva o poskytnutí služieb, audit účtovnej závierky č.1, MAKROAUDIT s.r.o. (zverejnené 09.06.2015) Dodatok k zmluve o výpožičke (zverejnené 23.03.2015) Zmluva o výpožičke (zverejnené 01.12.2014) Zmluva o kontokorentnom úvere (zverejnené 25.04.2014) Dodatok č. 2 - SL Tročany (zverejnené 30.04.2013) Protokol k zmenke - SL Tročany (zverejnené 30.04.2013) Dexia - Zmluva o kontokorektnom úvere - dodatok1 (zverejnené 02.05.2012) Protokol o odovzdaní a prevzatí zmenky (zverejnené 02.05.2012) Dexia - Zmluva o kontokorektnom úvere (zverejnené 14.06.2011)

Objednávky:

Objednávka na práce Traktor bager JCB – 3CX pri úprave koryta potoka Rešovka po záplavách v katastri obce Tročany, JK MET, s.r.o. Objednávka na práce bagrom JCB – 803 a multicar M 26 na úprave terénu po záplavách v okolí potoka Rešovka, JK MET, s.r.o. Objednávka na práce traktorom ZETOR 7245 vrátane prívesu /plošinová vlečka / pri odvoze nánosov, drevín a pňov po záplavách z okolia potoka Rešovka, Milan Ľuník SHR Objednávka na spracovanie znaleckého posudku na parcelu EKN 154 v katastrálnom území Tročany na podiel obce Tročany pod B5, Ing. Vladimír Biľ Objednávka na práce kolesovým rýpadlom Liebherr 316 pri odstraňovaní nánosov a uvoľňovaní koryta potoka Rešovka, Jozef Valko – Eurolining Objednávka statívu STAR 63 s taškou /4163 /, Vladimír Lukáč L222 Objednávka kamery PANASONIC HC – V 180 EP-K, Epicomp s.r.o. Objednávka sacej hadice k benzinovému čerpadlu, GÜDE Slovakia, s.r.o. Objednávka upomienkových predmetov s tematikou našej obce – Tročany podľa vlastného výberu, Integračné zariadenie KOR-GYM, s.r.o. Objednávka na práce samohybným pracovným strojom MANITOU 1030 S pre potreby obce Tročany na rok 2017, Jozef Valko-Eurolining Objednávka na prevoz materiálu traktorom pre potreby obce Tročany na rok 2017, Milan Ľuník SHR Objednávka na spracovanie znaleckého posudku na parcelu EKN 142 v katastrálnom území Tročany, Ing. Vladimír Jurek Znalec Ochr.život.prostredia a Poľnohospodársta Objednávka jedálnych kupónov, LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Objednávka bránky a stĺpov s montážou, Gabriel Šinaľ – GS Welding Objednávka dopravného značenia, ZNAČKY, s.r.o. Objednávka pohárikov, MARVAN Margita Vasilišinová Objednávka kuchynského riadu, MARVAN Margita Vasilišinová Objednávka nožnicového stanu, Patrik Chovanec Objednávka prenájmu miestnosti na športovú a relaxačnú činnosť s občerstvením, MADLEN, s.r.o. Objednávka rohoží do kuchynského a reštauračného prostredia SANITOP, DanMat, s.r.o. Objednávka reklamných predmetov , Jozef Stracenský Dajsprint Objednávka posteľných napínacích placht, TEMPO Metrový a bytový textil Objednávka právnych služieb na rok 2017, JUDr.Stašák Objednávka vysokozdvižnej plošiny na práce pri oprave a údržbe verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb v obci Tročany, Jozef VALKO-Eurolining Objednávka práce pri oprave a údržbe verejného osvetlenia, Jozef VALKO-Eurolining Objednávka nerezovej kotlovej súpravy 60L, DEFI Trade, s. r. o. sklad - Lacné kotlíky Objednávka vysokozdvižnej plošiny na opravu verejného osvetlenia a inštaláciu vianočných ozdôb, PROENERGS s.r.o. Objednávka kompaktného ohnostroja, Ekopyro s.r.o. Objednávka pečiatky Trodat 5211, Alena Tančinová - Tanpress Objednávka svietidla verejného osvetlenia, JD Rozhlasy Objednávka vypracovania revíznej správy na odberných miestach elektrickej energie v majetku obce Tročany, Ing. Benjamín Tamaš Objednávka konzumných zemiakov pre školskú jedáleň, Obecné služby Raslavice s.r.o. Objednávka revízie plynových zariadení a opravy ústredného vykurovania v objektoch obecného úradu, Jozef Sabol EKOGAS Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie bezmenného prítoku potoka Rešovka, BACAPROJEKT, s.r.o. Objednávka na zhotovenie kamenného koberca,Ľubomír Šinaľ Objednávka tanierov, NORMA Prešov Objednávka elektrocentrály,Internet Mall Slovakia, s.r.o. Objednávka detských postelí s matracom pre MŠ, Drevokom SLOVAKIA s.r.o. Objednávka posteľného prádla pre MŠ, Mária Humeníková - TEMPO Objednávka drevených stoličiek pre MŠ, Nomiland, s.r.o. Objednávka reťazovej píly, ajtech.sk Objednávka prenájmu veľkokapacitného stanu, Obec Kľušov Objednávka pracovných hasičských rovnošiat, Hanah s.r.o. Objednávka prepravného vozíka na PS12, LM-FIRESTORE, s.r.o. Objednávka projektovej dokumentácie drenážneho kanála, Stanislav Roháľ Objednávka na mobilné plastové odpadové koše , Fúra s.r.o. Objednávka renovácie okien a dverí- Dom nádeje Tročany , Jakub Šoltys Objednávka mikro veže , Elsatex Objednávka vysávača , Elsatex Objednávka projektovej dokumentácie , Stanislav Roháľ Objednávka plastovej steny na náradie, B2B Partner s.r.o. Objednávka knižnice Horsens melamín, JYSK s.r.o. Bardejov Objednávka opadavého nízkeho kra Spiraea japonica, Ing.Droblienka Objednávka vriec na tuhý komunálny odpad, Fúra s.r.o. Objednávka plotových nožníc, Mountfield SK, s.r.o. Objednávka stravných lístkov, LE CHEQUE DEJEUNER Objednávka vchodových dverí, Cebuľák Jozef Objednávka pobytu - Škola v prírode, Hotel Javorna Objednávka obkladového profilu vzor T6, KLAM-PLAST, s.r.o. Objednávka informačná brožúra,UMP SK, s.r.o. Objednávka literatúry, Wolterskluwer.sk Objednávka Párty pípa s ručnou pumpou, pivne-chladenie.sk Objednávka záhradného traktora, Mountfield SK, s.r.o. Objednávka požiarnej striekačky PS12 s obsahom 1500ccm, LM-FIRESTORE, s.r.o. Objednávka polohopisného a výškopisného zamerania obecnej komunikácie, Geocomp Bardejov, s.r.o. Objednávka geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie cesty, Geocomp Bardejov, s.r.o. Objednávka staticko záťažovej skúšky obecnej komunikácie, GEO VIVA s.r.o. Objednávka posúdenia dopravných parametrov obecnej kumunikácie, Ing.František Tomko Objednávka Aero fotiek obce Tročany jar/leto 2016, CBS spol, s.r.o. Objednávka revízie elektrikých zariadení a prenosných spotrebičov v majetku obce, Mgr.Daniela Kočanová Objednávka vonkajšich lavičiek, B2B partner Objednávka športových potrieb, inSPORTline, s.r.o., najlacnejsisport.sk Objednávka štepkovania drevného odpadu, DUAMAN, s.r.o. Objednávka uskladnenia odpadu, Rudolf Klokner - Klokner Objednávka právnych služieb na rok 2016, JUDr.Stašák Objednávky právnych služieb Objednávky jednálnych kupónov za rok 2014

O obci

Obec Tročany

Starobylá obec Tročany leží na hranici južného okraja Nízkych Beskýd s Bartošovskou kotlinou, čiastočne v doline Rešovky v nadmorskej výške 345 m n.m. Leží 1 km od hlavnej cesty smer Prešov – Bardejov. Povrch chotára je mierne zvlnený, v severnej časti je miena pahorkatina. Prevláda tu súvislý les. Nachádza sa tu aj sírnatý prameň.

História obce

Kráľ Belo IV. Daroval neznámemu šlachticovi, resp. Šľachticom majetok Tročian, ale aj Raslavíc a Kobýl. Darovacia listina sa nezachovala a jej obsah poznáme len zo stručného záznamu z konca 14. Storočia. Napriek tomu je nepochybné, že Tročany jestvovali nielen počas panovania kráľa Bela IV., teda v rokoch 1235 – 1270, ale aj prípadne skôr. V uvedenej listine boli Tročany zapísané pod latinským názvom Sancta Trinitatis, teda Svätá Trojica. Je zrejmé, že takýto názov mohol vzniknúť len prevzatím duchovného patróna miestneho kostola za názov dediny. Kostol Svätej Trojice bol zaiste jedným z prvých kostolov v oblasti, bol vystavaný na polceste medzi dvoma najstaršími dedinami, a to medzi Raslavicami a Kobylami. Podľa všetkého dedina Tročany vyrastala postupne okolo tohto kostola. Kostol Svätej Trojice patril teda ku skupine kostolov, ktoré vznikli z iniciatívy uhorského kráľa. Vznik kostola predpokladáme v druhej polovici 11. storočia, prípadne v 12. storočí. Dedinou Svätej Trojice /Villa Sancte Trinitatis/ sa nazývali ešte aj v roku 1277. Predstavitelia uhorskej štátnej moci pôvodný slovenský názov Trojčian pomaďarčili na Trochan – Trocsan, z čoho sa spätne vyvinul dnešný nesprávny názov Tročany. Obyvatelia v okolitých dedinách postupne vytvorili a používali rôzne názvy obce (zväčša pomaďarčené), ale obyvatelia Tročian stále používali slovenský názov.

Vývoj názvu obce:

 • 1270 – Trochan
 • 1277 – Villa Sancte Trinitatis
 • 1346 – Troycha
 • 1427 – Nagtrochan
 • 1773 – Trocžany
 • 1786 – Trocschan
 • 1808 – Tročany
 • 1920 – Trojčany
 • 1927 – Tročany
>

Zo stručného zápisu o obsahu spomínanej listiny kráľa Bela IV. nemožno zistiť, komu Tročany daroval. Listina kráľa Štefana V. z roku 1270 uvádza, že kráľ vtedy daroval Tročany Jánovi, zvanému Záhradník. Napokon v roku 1277 kráľ Ladislav IV. síce daroval Tročany neznámemu šľachticovi Ottovi z Biebersteinu, ale Otto sa vlastníctva neujal a Tročany zostali vo vlastníctve zemana Jána a jeho synov Mikuláša a Petra. Tunajším zemanom patrila dedina aj v 14. – 16. storočí. Z iniciatívy zemanov vznikla v prvej polovici 14. storočia pri starom sídlisku nová časť. Nové sídlisko malo slovenský názov Grudovce a maďarský Kis Trochan (Malé Tročany). Sídlisko začiatkom 16. storočia zaniklo. Tročianske sedliacke domácnosti, okrem richtárovej, boli v roku 1427 zdanené daňou kráľovi od 22 port, čo znamená, že Tročany boli stredne veľkou dedinou. Neskôr sa väčšina sedliakov odsťahovala, iní pozemky stratili a stali sa želiarmi. Časť pozemkov zabrali zemania a sami na nich hospodárili. Na prelome 15. – 16. storočia sa tu usadilo rusínske obyvateľstvo. Po odsťahovaní sedliakov a zániku sídliska Grudovce sa počet obývaných domov zmenšoval. Napriek tomu ostali Tročany stredne veľkou dedinou. V roku 1787 mali Tročany 38 domov a 276 obyvateľov, do roku 1828 stúpol ich počet na 360. Okrem zemanov a osadenstva fary tu žilo najmä poddanské slovenské a rusínske obyvateľstvo. Obyvatelia sa poväčšine zaoberali poľnohospodárstvom. V druhej polovici 19. storočia sa čoraz viac zvyšoval národnostný a sociálny útlak, preto sa mnohí Tročanci vysťahovali. Za predmníchovskej Československej republiky väčšina obyvateľstva pracovala v lesoch.

Novodobá história

Z obecnej kroniky sa dá dozvedieť o mnohých významných udalostiach v obci:
r. 1946 – elektrifikácia obce, prvýkrát ožiarili domy Tročian elektrické svetlá
r. 1947 – oprava vojnou zničeného rímskokatolického kostola
r. 1950 – do obce bol dovezený aparát pre miestny rozhlas a začal sa aj používať
r. 1951 – vysypanie cesty
r. 1951 – začiatok výstavby vodovodu
r. 1954 – 1958 – vznik jednotného roľnického družstva
r. 1965 – prístavba ku kultúrnemu domu
r. 1970 – výstavba požiarnej zbrojnice a kanalizácie
r. 1972 – výstavba materskej školy
r. 1975 – viacúčelová vodná nádrž
r. 1980 – zrušená základná škola
r. 1982 – začatá novodobá tradícia volejbalu (volejbal sa v Tročanoch hral už v r. 1948)
r. 1988 – maľovanie kostola, r. 1989 nový zvon, r. 1990 – elektrické zvonenie
r. 1991 – rozšírenie obecného rozhlasu, vybudovanie viacúčelového ihriska pri KSB, zakúpené nádoby a začiatok vývozu tuhého domového odpadu, obedy pre dôchodcov, nová služba občanom – požičovňa propán-butánových fliaš, urobené zábradlie ku kostolu
r. 1992 – drevený gréckokatolícky Kostol sv. Lukáša – národná kultúrna pamiatka – začiatok sprievodcovskej činnosti a vyberania vstupného pre návštevníkov, obnovenie činnosti obecnej knižnice, rozšírenie kanalizácie, polaminovanie vodnej nádrže, začatá plynofikácia obce
r. 1993 – plynofikácia obce – plyn spustený 12.11.1993, vznik klubu KDH, vznik miestnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov, po ukončení plynofikácie asfaltovanie cesty v obci, panelová cesta za potokom, zavedenie telefónnych pevných liniek, rozšírenie vodovodu
r. 1994 – rekonštrukcia elektrickej siete a verejného osvetlenia, schválený erb obce
r. 1995 – oslavy 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci za prítomnosti pomocného biskupa Košickej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera
r. 1996 – plynofikácia materskej školy, zmena vo vedení farnosti – správcu farnosti Karola Džupinu vystriedal duchovný otec Stanislav Novotný
r. 1999 – znovuzriadenie jednotriednej Základnej školy v Tročanoch (po 19 rokoch – po celý čas žiaci dochádzali do susednej obce Janovce), zomrel dlhoročný správca farnosti Karol Džupina (pôsobil tu 41 rokov)
r. 2000 – misie v našej farnosti
r. 2003 – začatie výstavby Domu nádeje, volejbalisti z Tročian sa stali majstrami okresu
r. 2004 – posviacka a uvedenie Domu nádeje do prevádzky
r. 2012 – obnova parku pred obecným úradom, prístavba materskej školy a školskej jedálne

Erb obce Tročany

Vo februári 1994 bol spracovaný návrh na symboly obce (erb, vlajka, pečať). Pri tvorbe návrhu obecného erbu sa jeho navrhovateľ pridržiaval zachovaného odtlačku obecného pečatidla z r. 1787 na písomnosti zo 14. Novembra 1787. V tomto odtlačku oválneho tvaru je čitateľný latinský kruhopis „SIGIL: TROTSANY: 1787, v preklade „Pečať Tročany“. V pečatnom poli je vyobrazený medzi ratolesťami mesiac s tvárou. Spracovaný návrh – v modrom štíte medzi striebornými ratolesťami strieborný mesiac s tvárou – bol v marci zaevidovaný a prijatý Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR. Symboly Tročian sú evidované v Heraldickom registri pod signatúrou T – 23/ 94. Na základe tohto schváleného návrhu boli vyhotovené symboly obce.

Kontakt

Adresa:
Číslo telefónu:

Mobil:
E-mail:
Web:

Obecný úrad Tročany, Tročany 22, 086 41 Raslavice
054/4792 405

0907 911 680 - Ing.František Čulák starosta obce
obectrocany@gmail.com
www.trocany.eu

Úradné hodiny:
PO : 8:00 – 16:00
UT: 8:00 – 16:00
ST: 8:00 – 18:00
ŠT: 8:00 – 16:00
PI: 8:00 – 15:30

2014 Created by erik